Služby

1) Psychoterapeutické konzultace:

 • individuální terapie
 • párová terapie
 • rodinná terapie – pro rodiny, které mají starosti o svoje děti nebo maminky, tatínky, babičky, dědečky, tety a strýčky nebo přátele

Spolupráce může být i dlouhodobá v řádu několika měsíců a vyžaduje váš aktivní přístup. Přínosných může být ale i jen pár sezení. Jedno sezení tvá 50 minut, nejčastěji s frekvencí jednou za dva týdny. Jedná o službu osobnostního rozvoje. Setkat se můžeme online, v konzultovně v Šumperku nebo venku. O průběhu sezení se více dočtete zde.

Sezení jsou zaměřena na rozvoj osobnosti například při těchto starostech:

Náhlých nebo významných životních změnách
 • Narození dětí
 • Rozchody a rozvody
 • Ztráta blízkého a truchlení
 • Nepříjemný zážitek a nedaří se vám z něho otřepat
Rodičovství
 • Témata související s početím, porodem a obdobím po porodu (nálady, nejistoty, obavy, smutky, pocity viny a studu, ztráta radosti, smysluplnosti, plačtivost, vyčerpání, potíže se spánkem, navázání vztahu s miminkem, …)
 • Komunikace mezi partnery
 • Návrat do pracovního života po rodičovské dovolené
 • Někdy přicházejí maminky, někdy tatínci, někdy oba, jindy celá rodina. Miminko vám může pohlídat někdo z vašich blízkých ve vedlejší místnosti nebo se můžeme setkat na procházce nebo můžete mít děťátko celou dobu u sebe (pokud to jinak nejde). Zavolejte, nějak to vymyslíme. Jsme ve 2. patře, s kočárkem vám pomůžu.
Vztahy
 • Ukončování, navazování, udržení
 • Opakování neuspokojivých partnerských vztahů
 • Konflikty
 • Nejistoty související se svatbou/partnerstvím
Nespokojenost se sebou samým a svým životem
 • Pocit, že už toho je prostě moc a nejde to dál
 • Neustálá podrážděnost
 • Neschopnost odpočívat a uvolnit se
 • Skleslost, únava, potíže se spánkem
 • Pocit marnosti, nesmysluplnosti a nespokojenosti
 • Vyhoření nebo pocit, že za nic nestojíte
 • Opakování situací, se kterými si nevíte rady
 • Nejste ve své kůži, nedaří se vám podle vašich představ a zároveň už vám moc nepomáhá to, co pomáhalo dříve (přátelé, sport, …)
 • Porozumění emocím a jejich zvládání (vztek, smutek, prázdnota, strach, …)
Práce s existenciálními tématy
 • Otázky smyslu života a jeho směřování, psycho-sprirituálního ukotvení v životě, čelení vlastní smrtelnosti

Pokud váháte, zda Vaše starosti už patří mezi duševní onemocnění, kdy je vhodné oslovit klinického psychologa nebo psychiatra, poradtě se se svým praktickým lékařem nebo se můžete podívat na porátal Mnisterstva zdravotnictví ČR, kde je vysvětleno za kým jít a na koho se obrátit:https://www.nzip.cz/clanek/1884-dusevni-zdravi-za-kym-jit-a-kdo-mi-s-cim-pomuze


2) Podpora zdraví při somatických a psychosomatických obtížích:

Od 12.3.2024 jsem přerušila poskytování této registrované zdravotnické služby ve Velkých Losinách. Ve Velkých Losinách poskytuji registrovanou zdravotnickou službu Podpory zdraví. Zde se spolu s klienty zaměřujme na určení toho, co jim pomáhá žít spokojený život při daných zdravotních obtížích, jaké strategie jsou jim blízké a jaké další mohou využít. Pracuji v partnerské, bezpečné a podporující atmosféře, protože vím, že zvednout telefon a objednat se může vyžadovat dávku odvahu.

Podíváme se na vaše zdraví celostně, to znamená s ohledem na vaše tělesné, duševní, sociální/vztahové a duchovní prožívání, tak aby jste věděl/a, co vše v péči o své zdraví máte ve svých rukou, jak to dobře uchovat, využívat a rozvinout

Cílem není otočit vaše životní návyky vzhůru nohama, ale postupné nabrání sil a podpora zdraví, a to tempem a způsobem, který vám bude sedět. U někoho to je o stravě, u jiného o odpočinku a u dalšího o tom, jak si dělat radost. Lidé přicházejí například při:

 • psychosomatické potíže = už jste prošli různá zdravotní vyšetření a z medicínského hlediska jste „v pořádku“, ale stále vás trápí různé obtíže (nevysvětlitelné bolesti, pocit na zvrací, zvracení, ženské a mužské obtíže, potíže s otěhotněním, svírání na hrudi, stažené hrdlo, bušení srdce za klidu, slabost nohou, nadváha…),
 • zvládání tělesných onemocnění = vaše zdravotní obtíže jsou medicínsky vysvětlitelné, léčíte se u svého lékaře a zároveň se vy nebo váš lékař domníváte, že lepší psychická a vztahová pohoda nebo úprava životních návyků by mohli pozitivně ovlivnit vaše uzdravování. (například cukrovka, vysoký krevní tlak a cholesterol, nadváha, disfunkce štítné žlázy, ženské obtíže, bolesti hlavy, svalů, autoimunitní onemocnění, alergie, …)

Pracuji buď s rodinami, páry nebo jednotlivci staršími 18 let. Jedno sezení tvá 75 minut, nejčastěji s frekvencí jednou za tři týdny.

Oficiální definice Podpory zdraví zní takto: Podpora zdraví je proces, který usnadňuje lidem zvýšit kontrolu nad svým zdravím. Zdraví chápe jako výsledek vzájemných vztahů tělesného, duševního, sociálního/vztahového a duchovního prožívání, vzájemných vztahů člověka a komunity, člověka a světa ve smyslu společenském i přírodním. (Světová zdravotnická organizace, 2005).Co je co? Kdo je kdo?

V následujících řádcích vysvětluji rozdíl v souvisejících profesích, a to proto, že služeb péče o (duševní) zdraví, osobní pohodu a rozvoj je ale celá řada. S tím souvisí i to, že na prvním sezení probereme vaše očekávání a domluvíme způsob naší spolupráce, můžete ale dojít i k tomu, že potřebujete jinou službu (i to je dobrý výsledek prvního sezení), a proto je tady uvádím.

PSYCHOTERAPIE odborná pomoc v podobě rozhovoru vedeném v bezpečném prostředí o vašich tématech ve snaze dostat se k jejich hlubším souvislostem, lépe je pochopit, přijmout je a nalézt vlastní způsob, jak se s nimi vypořádat. Jinými slovy jde o obnovení, udržení nebo zvýšení vaší životní spokojenosti. Většinou se jedná o několikaměsíční spolupráci. Jedná se o dlouhodobější proces. Psychoterapeutickou metodu využívají psychologové ve zdravotnictví, kliničtí psychologové, kliničtní psychoterapeuti, psychiatrické sestry, psychiatři, adiktologové, sociální pracovníci, pedagogové a terapeuti s/v psychoterapeutickým výcvikem pracující jako osvč (například já).

PSYCHOSOMATIKA = spíše než o metodu se jedná o způsob, jakým přemýšlíme o nemoci a zdraví. Ty lze vnímat jak z hlediska tělesného stavu, tak zároveň z hlediska psychické a vztahové pohody a pocitu smysluplnosti vlastního života. Jinými slovy, téměř každé stonání má své psychické a vztahové souvislosi, proto se říká, že veškerá medicína je už ze své podstaty psychosomatická. Právě rozpletení těchto souvislostí a související změna chování, může vést k ústupu symptomů. Například jde o nemocnost dítěte v reakci na šikanu ve škole nebo na události v rodině.

PODPORA ZDRAVÍ = odborná zdravotnická služba usnadňující lidem zvýšit kontrolu nad svým zdravím. V praxi to znamená, že společně hledáme takovou úpravu vašich životních návyků, která bude co nejefektivnější a zároveň pro vás vdanou chvíli proveditelná.

Oficiální definice je následující: Podpora zdraví je proces, který usnadňuje lidem zvýšit kontrolu nad svým zdravím. Zdraví chápe jako výsledek vzájemných vztahů tělesného, duševního, sociálního/vztahového a duchovního prožívání, vzájemných vztahů člověka a komunity, člověka a světa ve smyslu společenském i přírodním. (Světová zdravotnická organizace, 2005). Tento proces leze ovlivnit na úrovni globální (svět, životní prostředí), celospolečenské (Evropa, ČR), komunity (region, rodina, práce, přátelé) a jednotlivce. Já pracuji na úrovni jednotlivce a rodiny.

PSYCHOLOG a PSYCHOLOGICKÉ PORADEDNSTVÍ = Službu psychologického poradenství poskytuje pouze vysokoškolsky vzdělaný psycholog a získáte při ní radu nebo informace, naučíte se některé nové dovednosti (např. relaxaci). Pokud narazíte na pojem KLINICKÝ PSYCHOLOG, tak se jedná o vystudovaného psychologa se zdravotnickou atestací a většinou psychoterapeutickým výcvikem, který umí poskytnou navíc i služby diagnostické, často odborné posudky a umí pomoci zvládat závažnějších psychiatrické diagnózy. Je hrazen pojišťovnou.


Chcete si domluvit schůzku? Nebo se na něco zeptat? Váháte? Zavolejte.

Mgr. et Mgr. Eva Bendová (Bucharová)

 • Zavolejte mi na číslo 723 831 441.
 • Zastihnete mě ve všední dny mezi 9:00 až 17:00.
 • Pokud vám nebudu moci zvednout telefon, tak vám zavolám zpět.
 • Od 1. 3. 2024 je cena 800 Kč za 50 minut.
 • Působím ve Velkých Losinách, v Šumperku a on-line.