Služby

Témata, se kterými lidé přicházejí:

Podpora zdraví při tělesných obtížích:

 • psychosomatické potíže = už jste prošli různá zdravotní vyšetření a z medicínského hlediska jste „v pořádku“, ale stále vás trápí různé obtíže (nevysvětlitelné bolesti, pocit na zvrací, zvracení, ženské a mužské obtíže, potíže s otěhotněním, svírání na hrudi, stažené hrdlo, bušení srdce za klidu, slabost nohou, nadváha…),
 • zvládání tělesných onemocnění = vaše zdravotní obtíže jsou medicínsky vysvětlitelné, léčíte se u svého lékaře a zároveň se vy nebo váš lékař domníváte, že lepší psychická a vztahová pohoda nebo úprava životních návyků by mohli pozitivně ovlivnit vaše uzdravování.

Osobnostní rozvoj v situacích:

Náhlé nebo významné životní změny

 • Narození dětí
 • Rozchody a rozvody
 • Ztráta blízkého a truchlení
 • Nepříjemný zážitek a nedaří se vám z něho otřepat

Rodičovství

 • Obtíže s početím
 • Obavy a úzkosti spojené s porodem
 • Obtíže v období po porodu (nálady, nejistoty, obavy, smutky, pocity viny a studu, ztráta radosti, smyslupnosti, plačtivost, vyčerpání, potíže se spánkem, navázání vztahu s miminkem, …)
 • Komunikace mezi partnery
 • Návrat do pracovního života po rodičovské dovolené
 • Nekdy přicházejí maminky, někdy tatínci, někdy oba jindy celá rodina. Miminko vám může pohlídat někdo z vašich blízkých ve vedlejší místnosti nebo se můžeme setkat na procházce nebo můžete mít děťátko celou dobu u sebe (pokud to jinak nejde). Zavolejte, nějak to vymyslíme. Jsme ve 2. patře, s kočárkem vám pomůžu.

Vztahy

 • Ukončování, navazování, udržení
 • Opakování neuspokojivých partnerských vztahů
 • Konflikty
 • Nejistoty související se svatbou/partnerstvím

Nespokojenost se sebou samým a svým životem

 • Pocit, že už toho je prostě moc a nejde to dál
 • Neustálá podrážděnost
 • Neschopnost odpočívat a uvolnit se
 • Skleslost, únava, potíže se spánkem
 • Pocit marnosti, nesmysluplnosti a nespokojenosti
 • Vyhoření nebo pocit, že za nic nestojíte
 • Opakování situací, se kterými si nevíte rady
 • Nejste ve své kůži, nedaří se vám podle vašich představ a zároveň už vám moc nepomáhá to, co pomáhalo dříve (přátelé, sport, …)
 • Porozumění emocím a jejich zvládání (vztek, smutek, prázdnota, strach, …)
 •  

Co je co?

V následujících řádcích vysvětluji rozdíl mezi psychoterapíí, psychosomatikou a podporou zdraví. Na prvním sezení probereme vaše očekávání, domluvíme cíl naší spolupráce a metodu práce, proto nevěšte hlavu, pokud vám tyto pojmy nesedí nebo znějí úplně cize. Nemusíte předem přesně vědět, co chcete a potřebujete. Probereme to spolu.

PSYCHOTERAPIE =  odborná pomoc v podobě rozhovoru vedeném v bezpečném prostředí o vašich tématech ve snaze dostat se k jejich hlubším souvislostem, lépe je pochopit, přijmout je a někdy i nalézt vhodná vysvětlení nebo řešení. Jinými slovy jde o obnovení, udržení nebo zvýšení vaší životní spokojenosti. Většinou se jedná o 5 – 15 setkání, ale pokud je to pro vás užitečné může jich být i 30.

PSYCHOLOG a PSYCHOLOGICKÉ PORADEDNSTVÍ = Psychoterapie se liší od psychologického poradenství. Službu psychologického poradenství poskytuje pouze vyskoškolsky vzdělaný psycholog a získáte při ní radu nebo informace. Psychoterapie je dlouhodobější proces, kdy informace nestačí a je třeba cestu a odpovědi na své otázky hledat v sobě. Psychoterapii může poskytovat člověk vysokoškolsky vzdělaný v humanitních vědách (psychologie, pedagogika, zdravotnictví, sociáln práce, …) s ukončeným nebo započatých akreditovaným psychoterapeutickým výcvikem. Pokud narazíte na pojem KLINICKÝ PSYCHOLOG, tak se jedná o vystudovaného psychologa se zdravotnickou atestací a psychoterapeutickým výcvikem, který umí poskytnou i služby diagnostické, často odborné posudky a umí pomoci zvládat závažnějších psychiatrické diagnózy. Je hrazen pojišťovnou. Pokud potřebujete psychologické poradenství nebo klinického psychologa, ráda vám doporučím některou z kolegyní psycholožek.

PSYCHOSOMATIKA = spíše než o metodu se jedná o způsob, jakým přemýšlíme o nemoci a zdraví. Ty lze vnímat jak z hlediska tělesného stavu, tak zároveň z hlediska psychické a vztahové pohody a pocitu smysluplnosti vlastního života. Jinými slovy, téměř každé stonání má své psychické a vztahové souvislosi, proto se říká, že veškerá medicína je už ze své podstaty psychosomatická. Právě rozpletení těchto souvislostí a související změna chování, může vést k ústupu symptomů. Například jde o nemocnost dítěte v reakci na šikanu ve škole nebo na události v rodině.

PODPORA ZDRAVÍ = odborná služba usnadňující lidem zvýšit kontrolu nad svým zdravím. V praxi to znamená, že společně hledáme takovou úpravu vašich životních návyků, která bude co nejefektivnější a zároveň pro vás vdanou chvíli proveditelná. Jedná se o zhruba 5 setkání probíhajících v nehodnotící a bezpečné atmosféře.

Oficiální definice je následující: Podpora zdraví je proces, který usnadňuje lidem zvýšit kontrolu nad svým zdravím. Zdraví chápe jako výsledek vzájemných vztahů tělesného, duševního, sociálního/vztahového a duchovního prožívání, vzájemných vztahů člověka a komunity, člověka a světa ve smylu společenském i přírodním. (Světová zdravotnická organizace, 2005). Tento proces leze ovlivnit na úrovni globální (svět, životní prostředí), celospolečenské (Evropa, ČR), komunity (region, rodina, práce, přátelé) a jednotlivce. Já pracuji na úrovni jednotlivce a rodiny.


Chcete si domluvit schůzku? Nebo se na něco zeptat? Váháte? Zavolejte.

Mgr. et Mgr. Eva Bendová (Bucharová)

 • Zavolejte mi na číslo 723 831 441.
 • Zastihnete mě ve všední dny mezi 9.00 až 17.00.
 • Pokud vám nebudu moci zvednout telefon, tak vám zavolám zpět.
 • Od 1. 2. 2023 je cena 700 Kč za 50 minut.
 • Působím ve Velkých Losinách, v Šumperku a on-line.