Služby

1) Psychoterapeutické služby:

 • individuální terapie pro jednotlivce starší 18 let
 • párová terapie
 • rodinná terapie (pro děti a rodiny)

Psychoterapeutická spolupráce bývá většinou dlouhodobá v řádu několika měsíců a vyžaduje váš aktivní přístup. Jedno sezení tvá 50 minut, nejčastěji s frekvencí jednou za dva týdny. Jedná o službu osobnostního rozvoje. Pracuji online a v Šumperku. O průběhu sezení se více dočtete zde.

Sezení jsou zaměřena na rozvoj osobnosti, dovedností a schopností například při zvládání:

Náhlé nebo významné životní změny
 • Narození dětí
 • Rozchody a rozvody
 • Ztráta blízkého a truchlení
 • Nepříjemný zážitek a nedaří se vám z něho otřepat
Rodičovství
 • Obtíže s početím
 • Obavy spojené s porodem
 • Obtíže v období po porodu (nálady, nejistoty, obavy, smutky, pocity viny a studu, ztráta radosti, smysluplnosti, plačtivost, vyčerpání, potíže se spánkem, navázání vztahu s miminkem, …)
 • Komunikace mezi partnery
 • Návrat do pracovního života po rodičovské dovolené
 • Někdy přicházejí maminky, někdy tatínci, někdy oba jindy celá rodina. Miminko vám může pohlídat někdo z vašich blízkých ve vedlejší místnosti nebo se můžeme setkat na procházce nebo můžete mít děťátko celou dobu u sebe (pokud to jinak nejde). Zavolejte, nějak to vymyslíme. Jsme ve 2. patře, s kočárkem vám pomůžu.
Vztahy
 • Ukončování, navazování, udržení
 • Opakování neuspokojivých partnerských vztahů
 • Konflikty
 • Nejistoty související se svatbou/partnerstvím
Nespokojenost se sebou samým a svým životem
 • Pocit, že už toho je prostě moc a nejde to dál
 • Neustálá podrážděnost
 • Neschopnost odpočívat a uvolnit se
 • Skleslost, únava, potíže se spánkem
 • Pocit marnosti, nesmysluplnosti a nespokojenosti
 • Vyhoření nebo pocit, že za nic nestojíte
 • Opakování situací, se kterými si nevíte rady
 • Nejste ve své kůži, nedaří se vám podle vašich představ a zároveň už vám moc nepomáhá to, co pomáhalo dříve (přátelé, sport, …)
 • Porozumění emocím a jejich zvládání (vztek, smutek, prázdnota, strach, …)

2) Podpora zdraví při somatických a psychosomatických obtížích:

Ve Velkých Losinách poskytuji službu Podpory zdraví. Zde se spolu s klienty zaměřujme na určení toho, co jim pomáhá žít spokojený život při daných zdravotních obtížích, jaké strategie jsou jim blízké a jaké další mohou využít. Pracuji v partnerské, bezpečné a podporující atmosféře, protože vím, že zvednout telefon a objednat se může vyžadovat dávku odvahu.

Podíváme se na vaše zdraví celostně, to znamená s ohledem na vaše tělesné, duševní, sociální/vztahové a duchovní prožívání, tak aby jste věděl/a, co vše v péči o své zdraví máte ve svých rukou, jak to dobře uchovat, využívat a rozvinout

Cílem není otočit vaše životní návyky vzhůru nohama, ale postupné nabrání sil a podpora zdraví, a to tempem a způsobem, který vám bude sedět. U někoho to je o stravě, u jiného o odpočinku a u dalšího o tom, jak si dělat radost. Lidé přicházejí například při:

 • psychosomatické potíže = už jste prošli různá zdravotní vyšetření a z medicínského hlediska jste „v pořádku“, ale stále vás trápí různé obtíže (nevysvětlitelné bolesti, pocit na zvrací, zvracení, ženské a mužské obtíže, potíže s otěhotněním, svírání na hrudi, stažené hrdlo, bušení srdce za klidu, slabost nohou, nadváha…),
 • zvládání tělesných onemocnění = vaše zdravotní obtíže jsou medicínsky vysvětlitelné, léčíte se u svého lékaře a zároveň se vy nebo váš lékař domníváte, že lepší psychická a vztahová pohoda nebo úprava životních návyků by mohli pozitivně ovlivnit vaše uzdravování. (například cukrovka, vysoký krevní tlak a cholesterol, nadváha, disfunkce štítné žlázy, ženské obtíže, bolesti hlavy, svalů, autoimunitní onemocnění, alergie, …)

Pracuji buď s rodinami, páry nebo jednotlivci staršími 18 let. Jedno sezení tvá 75 minut, nejčastěji s frekvencí jednou za tři týdny.

Oficiální definice Podpory zdraví zní takto: Podpora zdraví je proces, který usnadňuje lidem zvýšit kontrolu nad svým zdravím. Zdraví chápe jako výsledek vzájemných vztahů tělesného, duševního, sociálního/vztahového a duchovního prožívání, vzájemných vztahů člověka a komunity, člověka a světa ve smyslu společenském i přírodním. (Světová zdravotnická organizace, 2005).Co je co? Kdo je kdo?

V následujících řádcích vysvětluji rozdíl v souvisejících profesích, a to proto, že služeb péče o (duševní) zdraví je ale celá řada. Na prvním sezení probereme vaše očekávání, domluvíme cíl a způsob naší spolupráce, můžeme ale dojít i k tomu, že potřebujete jinou službu a i to je dobrý výsledek prvního sezení.

PSYCHOTERAPIE odborná pomoc v podobě rozhovoru vedeném v bezpečném prostředí o vašich tématech ve snaze dostat se k jejich hlubším souvislostem, lépe je pochopit, přijmout je a nalézt vlastní způsob, jak se s nimi vypořádat. Jinými slovy jde o obnovení, udržení nebo zvýšení vaší životní spokojenosti. Většinou se jedná o několikaměsíční spolupráci. Jedná se o dlouhodobější proces. Psychoterapeutickou metodu využívají psychologové ve zdravotnictví, kliničtí psychologové, kliničtní psychoterapeuti, psychiatrické sestry, psychiatři, adiktologové, sociální pracovníci, pedagogové a terapeuti s/v psychoterapeutickým výcvikem pracující jako osvč (například já).

PSYCHOSOMATIKA = spíše než o metodu se jedná o způsob, jakým přemýšlíme o nemoci a zdraví. Ty lze vnímat jak z hlediska tělesného stavu, tak zároveň z hlediska psychické a vztahové pohody a pocitu smysluplnosti vlastního života. Jinými slovy, téměř každé stonání má své psychické a vztahové souvislosi, proto se říká, že veškerá medicína je už ze své podstaty psychosomatická. Právě rozpletení těchto souvislostí a související změna chování, může vést k ústupu symptomů. Například jde o nemocnost dítěte v reakci na šikanu ve škole nebo na události v rodině.

PODPORA ZDRAVÍ = odborná zdravotnická služba usnadňující lidem zvýšit kontrolu nad svým zdravím. V praxi to znamená, že společně hledáme takovou úpravu vašich životních návyků, která bude co nejefektivnější a zároveň pro vás vdanou chvíli proveditelná.

Oficiální definice je následující: Podpora zdraví je proces, který usnadňuje lidem zvýšit kontrolu nad svým zdravím. Zdraví chápe jako výsledek vzájemných vztahů tělesného, duševního, sociálního/vztahového a duchovního prožívání, vzájemných vztahů člověka a komunity, člověka a světa ve smyslu společenském i přírodním. (Světová zdravotnická organizace, 2005). Tento proces leze ovlivnit na úrovni globální (svět, životní prostředí), celospolečenské (Evropa, ČR), komunity (region, rodina, práce, přátelé) a jednotlivce. Já pracuji na úrovni jednotlivce a rodiny.

PSYCHOLOG a PSYCHOLOGICKÉ PORADEDNSTVÍ = Službu psychologického poradenství poskytuje pouze vysokoškolsky vzdělaný psycholog a získáte při ní radu nebo informace, naučíte se některé nové dovednosti (např. relaxaci). Pokud narazíte na pojem KLINICKÝ PSYCHOLOG, tak se jedná o vystudovaného psychologa se zdravotnickou atestací a většinou psychoterapeutickým výcvikem, který umí poskytnou navíc i služby diagnostické, často odborné posudky a umí pomoci zvládat závažnějších psychiatrické diagnózy. Je hrazen pojišťovnou.


Chcete si domluvit schůzku? Nebo se na něco zeptat? Váháte? Zavolejte.

Mgr. et Mgr. Eva Bendová (Bucharová)

 • Zavolejte mi na číslo 723 831 441.
 • Zastihnete mě ve všední dny mezi 9.00 až 17.00.
 • Pokud vám nebudu moci zvednout telefon, tak vám zavolám zpět.
 • Od 1. 2. 2023 je cena 700 Kč za 50 minut.
 • Působím ve Velkých Losinách, v Šumperku a on-line.