Služby

Nabízíme jednorázové/vstupní konzultace, krátké psychosomatické intervence a terapeutickou podporu zdraví za využítí psychoterapeutických a psychologických technik. Pracujeme s tématy tělesné (bio), psychické (psycho) a vztahové (sociální) pohody. Setkání probíhají v bezpečné, naslouchající, nehodnotící a zároveň podnětné atmosféře.

1) Jednorázová/vstupní konzultace

Jednorázová případně vstupní „konzultace“ je služba pro ty, kteří se potřebují zorientovat ve svých obtížích a/nebo v souvisejících službách dostupných v regionu. Je vhodná, když se chcete poradit, jestli, jak a s kým vaše téma řešit. Můžete přijít jak se záležitostmi zdravotními, psychickými, tak vztahovými. V klidu vše probereme a vytvoříme plán. Jedno sezení trvá 50 minut. Praktické informace naleznete v ceníku.


2) Krátká psychosomatická intervence

Krátká psychosomatická intervence“ je služba určená pro rodiny a jednotlivce, kteří chtějí porozumět širším souvislostem svých obtíží a nastartovat sebeúzdravný proces. Cílem je uvědomění si významu symptomu v kontextu vašeho života a nastavení dalaší terapie. V praxi se jedná o cca 4 – 5 setkání v rozmezí cca 10 týdnů.

Více zde


Terapeutická podpora zdraví

„Terapeutická podpora zdraví“ je služba určená pro rodiny a jednotlivce, kteří chtějí pracovat na podpoře své fyzické, duševní i vztahové pohody nebo zvládání stresu. Terapeutický rozhovor probíhá v bezpečné, naslouchající, nehodnotící a zároveň podnětné atmosféře za využití psychoterapeutického přístupu. Jedno sezení trvá 50 minut.

Terapeutický proces je většinou krátkodobý (5 – 15 sezení) nebo střednědobý (do 50 setkání). Případně lze spolupráci rozdělit na etapy nebo po první intezivnější části (cca 10 sezení) můžete docházet na udržovací sezení či se objednat ve chvíli, kdy cítíte, že to potřebujete. Záleží, co vám bude vyhovovat. Terapii můžete kdykoliv ukončit.

O tom, jak pracuji se můžete dočíst zde a o průběhu terapeutických sezení se dočtete zde.