Psychoterapie, psychosomatika a podpora zdaví | Šumperk a Velké Losiny

Pomáhám lidem hledat způsoby, jak snadněji zvládat náročné životní situace, cítit se spokojeněji ve svém životě, vztazích a těle. Zabývám se tématy psychoterapie, psychosomatiky a podpory zdraví při zvládání zdravotních obtíží (více viz Služby)

Pracuji metodou terapeutického dialogu, což je rozhovor při, kterém vám budu naslouchat, ptát se a nabízet podněty (např. uvědomění si toho, jak právě dýcháte, kde vnímáte napětí/pohodu v těle nebo hledání metafor a jejich ztvárnění atd). Jeho cílem je prohloubit a rozšířit vaše uvědomění si sebe sama, své situace a svých možností. A podpořit vás tak v tvořivém řešení vaší situace. V této naší terapeutické spolupráci si budeme rovnocennými partnery – vy jako odborník na sebe sama a já jako odborník na terapetutický rozhovor. Spolupráce probíhá v bezpečné, naslouchající, nehodnotící a zároveň podnětné atmosféře.

Spoupráce může trvat od pár sezení po několik měsíců či let. Záleží, co budete potřebovat a co budete vnímat jako užitečné. Pracuji buď s rodinami, páry nebo jednotlivci staršími 15 let.

Metodicky vycházím z dialogického přístupu v rodinné terapii, z koučovacího přístupu v gestalt psychoterapii, mindfulness a z psychosomatického přístupu ke zdraví a nemoci.

Jsem členem Společnosti psychosomatické medicíny – České lékařské společnosti JEP a frekventantkou akreditovaného systematického psychoterapeutického výcviku v systemické rodinné terapii v Dialogickém institutu pro psychoterapii.

Pracoviště (ambulance) ve Velkých Losinách je zaregistrovaným zdravotnickým pracovištěm dle Zákona o zdravotních službách, a to v oboru ochrany a podpory veřejného zdraví. Služby bohužel nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami.

S čím lidé přicházejí:

Rozvoj osobnosti při zvládání:

 • Náročné životní situace (rozchody a rozvody, úmrtí nebo nemoc v rodině, změna zaměstnání, …)
 • Nespokojenost ve vztazích
 • Stres v práci a ve škole
 • Pocit, že už toho je prostě moc a nemůžu dál
 • Nespokojenost sám se sebou a svým životem
 • Zvládání emocí (strach, vztek, smlutek, …)
 • Rodinné neshody
 • Obtíže ve škole nebo v práci
 • Nechutenství nebo naopak přejídání
 • Dlouhodobá únava a obtíže se spánkem, úzkost
 • Seberozvoj

Podpora zdraví při:

 • Psychosomatické obtíže (když lékař nenašel jasnou objektivní příčinu) jako je únava a nespavost, průjem a zácpa, bolest hlavy, zad a pocit těžkých nohou, ženské potíže, potíže s otěhotněním, návaly horka a zimy, bolest žaludku, pálení žáhy, nechutenství, bušení a svírání srdce, dušnost za klidu…
 • Zvládání symptomů dlouhodobých onemocnění

Chcete si domluvit schůzku? Nebo se na něco zeptat? Váháte? Zavolejte, nezávazně to probereme.

Mgr. et Mgr. Eva Bendová (Bucharová), terapeut

 • Zavolejte mi na číslo 723 831 441.
 • Zastihnete mě ve všední dny mezi 9.00 až 17.00.
 • Pokud vám nebudu moci zvednout telefon, tak vám zavolám zpět.
 • Od 1. 2. 2023 je cena 700 Kč za 50 minut.
 • Působím ve Velkých Losinách, Šumperku a on-line.