Psychoterapeutická sezení Šumperk

Pomáhám lidem hledat způsoby jak lehčeji zvládat náročné životní situace, cítit se spokojeněji ve svém životě, vztazích a těle. Pracuji s páry, jednotlivci staršími 18 let a v rámci rodinné terapie s dětmi. Setkání probíhají v partnerské, bezpečné, podporující a zároveň podnětné atmosféře.

Využívám metodou psychoterapeutického dialogu, což je rozhovor při, kterém vám budu naslouchat, ptát se a nabízet podněty (např. uvědomění si toho, jak právě dýcháte, kde vnímáte napětí/pohodu v těle nebo hledání metafor a jejich ztvárnění atd.). Cílem sezení je prohloubit a rozšířit vaše uvědomění si sebe sama, své situace a svých možností. A podpořit vás tak v tvořivém řešení vaší situace. V této naší terapeutické spolupráci si budeme rovnocennými partnery – vy jako odborník na sebe sama a já jako odborník na terapeutický rozhovor. 

Terapeutická sezení probíhají většinou jednou za dva týdny, spolupráce bývá často dlouhodobá v řádu několika měsíců a vyžaduje vyžaduje vaši aktivitu (např. přicházet s tématy, o  kterých chcete mluvit, přemýšlet nad souvislostmi a vnímat, co se s vámi děje, …).

Jsem členem Společnosti psychosomatické medicíny – České lékařské společnosti JEP a frekventantkou akreditovaného systematického psychoterapeutického výcviku v systemické a rodinné terapii v Dialogickém institutu pro psychoterapii. Pravidelně využívám služby supervize.

Jedná se o službu osobnostního rozvoje podle Živnostenského zákona. Služby nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami. Nejedná se o služby klinického psychoterapeuta nebo psychologa.

 


Chcete si domluvit schůzku? Nebo se na něco zeptat? Váháte? Zavolejte, nezávazně to probereme.

Mgr. et Mgr. Eva Bendová (Bucharová), terapeut

  • Zavolejte mi na číslo 723 831 441.
  • Zastihnete mě ve všední dny mezi 9:00 až 17:00.
  • Pokud vám nebudu moci zvednout telefon, tak vám zavolám zpět.
  • Od 1. 2. 2023 je cena 700 Kč za 50 minut.
  • Působím v Šumperku a on-line.