GDPR

Správce GDPR: Mgr. et Mgr. Eva Bendová Bucharová, tel. 723 831 441

Dokumenty se, kterými se setkáte a informace, které o Vás vedu, pokud se setkáme na pracovišti ve Velkých Losinách:

  • vstupní dotazník, kde uvádíte to, co vy považujete za potřebné pro naši spolupráce – ke stažení zde: Anamnestický dotazník
  • souhlas/nesouhlas pro předávání informací o vašem zdavotním stavu, ke stažení zde: Předávání informací
  • pravidla, která dodržuji pro ochranu Vašich osobních údajů (GDPR), ke stažení zde: Zpracování osobních údajů
  • mám povinnost vést a archivovat zdravotnickou dokumentaci, do níž můžete kdykoliv nahlédnout – vzor zápisu zde: Zápis do dokumentace.