Ceník

 • Cena jednoho individuálního setkání/konzultace/terapie je 600 Kč.
 • Pokud se nacházíte ve finančně náročné situaci, domluvíme se na slevě.
 • Cena koučovacího setkání pro firemní klienty je dle dohody a standardů ČAKO.
 • Platba probíhá v hotovosti na konci schůzky. Chcete-li platbu na fakturu, domluvíme se po telefonu.
 • Nejsem plátce DPH a zatím nemusím mít EET.
 • Délka setkání: 50 minut.
 • Frekvence setkání: 1x za 1 – 2 týdny
 • Obvyklý počet setkání: 5 – 15 (Změnit zaběhnuté koleje vyžaduje určitý čas a energii v závislosti na hloubce řešeného tématu. Na počtu setkání se domluvíme na první schůzce.)
 • Pokud zrušíte schůzku méně než 24 hodin předem, účtuji si storno poplatek ve výši 50 % domluvené částky za sezení, kterou přičtu k ceně následujícího sezení. Pokud schůzku zrušíte ze závažných důvodů (úraz, porod, povodeň, požár, nehoda, náhlá nemoc…) storno poplatek si neúčtuji.
 • Zruším-li já naši schůzku méně jak 24 hodin předem z jiných než uvedených závažných důvodů, další terapie je o 50 % levnější.
 • Spolupráci můžete kdykoliv bez udání důvodů ukončit. Pokud spolupráce přesáhla 5 setkání může být pro vás užitečné ukončení spolupráce společně naplánovat.
 • Z hlediska profesní etiky dodržuji naprostou mlčenlivost a o našich setkáních a průběhu terapie nepořizuji žádné záznamy spojitelné s vaší osobou.
 • Součástí mého dalšího vzdělávání jsou supervize, kdy jednotlivé případy mohu konzultovat se zkušenými kolegy. I v takovém případě jsem vázána zachováním Vaší anonymity.

CHCETE SE OBJEDNAT?

Zavolejte mi na číslo 723 831 441.  Zastihnete mne v pracovní dny od 9.00 do 18.00. Pokud Vám telefon nemohu vzít, zavolám Vám zpět.

Pracuji v Šumperku a vBrně. V současné době jsem na mateřské dovolené, a tak své služby neposkytuji. Děkuji za pochopení.