Průběh terapeutických sezení

Jednotlivá sezení mají podobu rozhovoru obohaceného o drobné fyzické či výtvarné techniky (pokud je budete chtít vyzkoušet). Některým lidem pomáhá to, že se mohou vypovídat někomu cizímu, kdo jim naslouchá a nezatěžuje ho to; jiní chtějí pracovat na konkrétních cílech a krocích a daší se zas chtějí podívat do hloubky sebe sama a pracujeme s tím, co se vynoří v daném okamžiku. Variant je mnoho, já jsem od toho, abych vás doprovázela v tom, s čím přicházíte.

Většinou se jedná o 5 až 15 setkání. Někdy však spolupráce trvá i několik měsíců – záleží na tom, jak se bude vaše situace vyvíjet a jak se vy budete cítit. Můžeme se potkávat týdně, jednou za dva týdny nebo i jednou za měsíc. Ze začátku se osvědčila frekvence jednou za dva týdny.

Při setkáních vám budu naslouchat, ptát se, nabízet dialog a podněty, jejichž cílem je prohloubit a rozšířit vaše uvědomění si sebe sama, své situace a svých možností. Podpořit vás v tvořivém řešení vaší situace. Veškeré emoce, které se objeví včetně naštvání a odporu ke změně či ke mě chápu jako důležité prvky tohoto procesu, které často ukazují  směr cesty. Více o metodě mojí práce naleznete zde. Jak takový rozhovor  nebo cvičení může vypadat? Každý jinak. Třeba takto.

Ke každému klientovy přistupuji individuálně a stejně tak i k jeho symptomům. Stejný symptom může u různých lidí nést odlišný význam.

Na setkání se nepotřebujete nikterak připravovat předem ani sebou nosit nějaké speciální vybavení nebo oblečení. Zachování mlčenlivosti je pro mě samozřejmostí. Nepoužívám žádnou přístrojovou techniku ani neprodávám doplňky stravy. Služby nejsou hrazeny zdravotní pojišťovnou.

Úvodní sezení

Úvodní sezení má (na rozdíl od těch dalších) danou strukturu a cílem je naťuknout vaše téma a domluvit se na podobě spolupráce.

Nejprve se vás zeptám, co vás přivádí a jaká máte očekávání. Následně probereme praktické záležitosti spolupráce (délka sezení, jejich počet, podmínky pro rušení sezení, ukončování spolupráce, mlčenlivost, výše a způsob platby, …). Z tohoto důvodu může být první sezení o cca 15 minut delší, tento čas nehradíte. Jelikož poskytuji zdravotnické služby, mám i zákonnou povinnost vést zdravotnickou dokumentaci (budete mít prostor se ohledně toho na cokoliv se zeptat), a tak spolu vyplníme:

Po té se blíže podíváme na to, co vás přivádí a domluvíme se na směřování naší spolupráce. Toto směřování budeme na dalších sezeních  aktualizovat, tak abysme pracovali na tom, co je pro vás užitečné. Výstupem prvního sezení bude jednoduchý zápis ve vstupním dotazníku, kam zapíšeme to, na čem jsem se domluvili. Podobný zápis bude také výstupem našich nalších sezení a jeho podobu (jaké informace a jak podrobné) budeme určnovat spolu, takže můžete plně ovlivnit, jaké informace o Vás vedu (k nahlédnutí zde: Zápis do dokumentace).

Je zcela v pořádku, když si uvědomíte, že spolupráce se mnou není to, co potřebujete. Zároveň i já mohu říci, že ve vaši situaci se nepovažuji za vhodného průvodce například proto, že mi je vaše téma příliš blízké. V takovém případě si sezení neúčtuji a doporučit jiného profesionála.

Poslední sezení

Podobně jako první i to poslední sezení bude trochu jiné než ta průběžná. Jeho smyslem je, abyste všechno naučené a objevené „strávil/a“ a ohlédl/a se za tím, jaké to pro vás bylo. Osmutnil/a to, co se nepovedlo a oslavil/a to, co vás těší. Díky tomu se vám to podaří lépe začlenit do vašeho života.


Chcete si domluvit schůzku? Nebo se na něco zeptat? Váháte? Zavolejte, nezávazně to probereme.

Mgr. Eva Bendová (Bucharová) / Psychosomatika a zvládání stresu

  • Zavolejte mi na číslo 723 831 441.
  • Zastihnete mě ve všední dny mezi 9.00 až 17.00.
  • Pokud vám nebudu moci zvednout telefon, tak vám zavolám zpět.
  • Cena jednoho 50 minutového sezení je 600 Kč.
  • Působím ve Velkých Losinách, Šumperku a online.
  • Více informací o tom, co můžete očekávat od našich setkání naleznete zde.