Individualní sezení

Sezení mají podobu rozhovoru obohaceného o drobné fyzické či výtvarné techniky. Na setkáních vám budu naslouchat, ptát se, nabízet dialog a podněty, jejichž cílem je prohloubit a rozšířit vaše uvědomění si sebe sama, své situace a možností a podpořit vás v tvořivém řešení vaší situace. Před použitím jakékoliv techniky se vždy zeptám, zda ji chcete vyzkoušet. Veškeré emoce, které se objeví včetně naštvání a odporu ke změně či ke mě chápu jako důležité prvky tohoto procesu, které často ukazují  směr cesty.

Ke každému klientovy přistupuji individuálně a stejně tak i k jeho symptomům. Stejný symptom může u různých lidí nést odlišný význam. Jak takový rozhovor může vypadat? Každý jinak. Třeba takto.

První a poslední setkání se odlišují od těch průběžných. Cílem prvního setkání (více viz níže) je jednak domluvit se na podobě spolupráce, pojmenovat cíl jejího směřování a také vzájemě se poznat a rozhodnout se, zda spolu pokračovat. Během průběžných setkání se budete hlouběji pracovat na svém tématu. Na poseldním setkání naopak půjde o to, abyste všechno naučené a objevené „strávil/a“, ohlédl/a se za tím, jaké to pro vás bylo. Osmutnil/a to, co se nepovedlo a oslavil/a to, co vás těší. Díky tomu se vám to podaří lépe začlenit do vašeho života.

Na setkání se nepotřebujete nikterak připravovat předem ani sebou nosit nějaké speciální vybavení nebo oblečení. Zachování mlčenlivosti je pro mě samozřejmostí. Nepoužívám zádnou přístrojovou techniku ani neprodávám doplňky stravy. Služby nejsou hrazeny zdravotní pojišťovnou.

První setkání

Úvodní sezení má (narozdíl od těch dalších) danou struktru a cílem je domuvit se na podobě spolupráce. Nejprve se vás zeptám, co vás přivádí a jaká máte očekávání. Následně vám vysvětlím praktické záležitosti spolupráce (délka sezení, jejich počet, podmínky pro rušení sezení, ukončování spolupráce, mlčenlivost, výše a způsob platby, …). Budte mít prostor doptat se. Po té se blíže podíváme na to, co vás přivádí a stanovíme si cíl směřování naší spolupráce, který budeme na dalších sezeních  aktualizovat. Výstupem bude jednoduchý zápis, kde bude uvedeno, na čem jsem se doluvili.

Je zcela v pořádku, když si uvědomíte, že spolupráce se mnou není to, co potřebujete. Zároveň i já mohu říci, že ve vaši situaci se nepovažuji za vhodného průvodce například proto, že mi je vaše téma příliš blízké. V takovém případě vám zkusím doporučit jiného profesionála.


Váháte, zda se se svou situací obrátit právě na mě? Zavolejte mi, nezávazně a zdarma to probereme.


CHCETE SE OBJEDNAT?

Zavolejte mi na číslo 723 831 441.  Zastihnete mne v pracovní dny od 9.00 do 18.00. Pokud Vám telefon nemohu vzít, zavolám Vám zpět.

Pracuji v Šumperku a v Brně. V současné době jsem na mateřské dovolené, a tak své služby neposkytuji. Děkuji za pochopení.