Průběh terapeutických sezení

Jednotlivá sezení mají podobu rozhovoru obohaceného o drobné fyzické či výtvarné techniky (pokud je budete chtít vyzkoušet). Některým lidem pomáhá to, že se mohou vypovídat někomu cizímu, kdo jim naslouchá a nezatěžuje ho to; jiní chtějí pracovat na konkrétních cílech a krocích a daší se zas chtějí podívat do hloubky sebe sama a pracujeme s tím, co se vynoří v daném okamžiku. Variant je mnoho, já jsem od toho, abych vás doprovázela v tom, s čím přicházíte.

Délka spolupráce (celkový počet sezení) záleží na Vás. Někdy jde o pár sezení a jindy se jedná o spolupráci na několik měsíců či let – záleží na tom, jak se bude vaše situace vyvíjet a co budete považovat za užitečné.

Můžeme se potkávat týdně, jednou za dva nebo tři týdny. Méně inteznivní splupráce nebývá efektivní. Ze začátku se osvědčila frekvence jednou za dva týdny.

Při setkáních vám budu naslouchat, ptát se, nabízet dialog a podněty, jejichž cílem je prohloubit a rozšířit vaše uvědomění si sebe sama, své situace a svých možností. Podpořit vás v tvořivém řešení vaší situace. Veškeré emoce, které se objeví včetně naštvání a odporu ke změně či ke mě chápu jako důležité prvky tohoto procesu, které často ukazují  směr cesty. Více o metodě mojí práce naleznete zde. Jak takový rozhovor  nebo cvičení může vypadat? Každý jinak. Třeba takto.

Ke každému klientovy přistupuji individuálně a stejně tak i k jeho symptomům. Stejný symptom může u různých lidí nést odlišný význam.

Na setkání se nepotřebujete nikterak připravovat předem ani sebou nosit nějaké speciální vybavení nebo oblečení. Zachování mlčenlivosti je pro mě samozřejmostí. Nepoužívám žádnou přístrojovou techniku ani neprodávám doplňky stravy. Služby nejsou hrazeny zdravotní pojišťovnou.

Úvodní sezení

Úvodní sezení má (na rozdíl od těch dalších) danou strukturu a cílem je naťuknout vaše téma a domluvit se na podobě spolupráce.

Budeme ve mluvit o tom, co vás přivádí a jaká máte očekávání a probereme praktické záležitosti spolupráce (délka sezení, jejich počet, podmínky pro rušení sezení, ukončování spolupráce, mlčenlivost, výše a způsob platby, …). Pokud se setkáme ve Velkých Losinách, kde poskytuji zdravotnické služby a mám zákonnou povinnost vést zdravotnickou dokumentaci (budete mít prostor se ohledně toho na cokoliv se zeptat), tak spolu vyplníme:

Po té se blíže podíváme na to, co vás přivádí a domluvíme se na směřování naší spolupráce. Toto směřování budeme na dalších sezeních  aktualizovat, tak abysme pracovali na tom, co je pro vás užitečné.

Je zcela v pořádku, když si na prvním sezení uvědomíte, že spolupráce se mnou není to, co potřebujete. Zároveň i já mohu říci, že ve vaši situaci se nepovažuji za vhodného průvodce například proto, že mi je vaše téma příliš blízké. V takovém případě si sezení neúčtuji a doporučit jiného profesionála.

Poslední sezení

Podobně jako první i to poslední sezení bude trochu jiné než ta průběžná. Jeho smyslem je, abyste všechno naučené a objevené „strávil/a“ a ohlédl/a se za tím, jaké to pro vás bylo. Osmutnil/a to, co se nepovedlo a oslavil/a to, co vás těší. Díky tomu se vám to podaří lépe začlenit do vašeho života.


Chcete si domluvit schůzku? Nebo se na něco zeptat? Váháte? Zavolejte, nezávazně to probereme.

Mgr. Eva Bendová (Bucharová) / Psychosomatika a zvládání stresu

  • Zavolejte mi na číslo 723 831 441.
  • Zastihnete mě ve všední dny mezi 9.00 až 17.00.
  • Pokud vám nebudu moci zvednout telefon, tak vám zavolám zpět.
  • Od 1. 2. 2023 je cena 700 Kč za 50 minut.
  • Působím ve Velkých Losinách, Šumperku a online.
  • Více informací o tom, co můžete očekávat od našich setkání naleznete zde.