Psychosomatika a Gestalt přístup v terapii

Ve své praxi vycházím z Gestalt přístupu. Gestalt je původem psychoterapeutický směr, který je typický svých celostním a partnerským přístupem. Klienty provázím osobním rozvojem zaměřeným na psychosomatiku, spokojenost sama se sebou a zvládání stresu. Můžeme se spolu podívat ale i na témata pracovní a vztahová.

„Z mnoha stran na nás útočí požadavky na to, co bychom měli dělat a nedělat. Co je ale to, co Vy skutečně chcete a potřebujete? To víte jen Vy.

A tak neříkám lidem, co mají dělat a jak se změnit. Pomáhám lidem zjistili, co skutečně potřebují a jít si za tím.“

 …..

V čem je Gestalt přístup typický?

  • Partnerský a přijímající přístup

Během naší spolupráce Vás nebudu poučovat ani nikterak hodnotit. Věřím totiž, že největšími experty na svůj život jste vy sami. Mojí rolí je vytvořit Vám takové podmínky a nabídnout takové podněty, abyste cestu ke kýženému cíli objevili sami skrze hlubší porozumění vaší situaci. Díky tomu najdete dlouhodobé a uskutečnitelné řešení.

  • Zaměřený na člověka nikoliv na techniky

Gestalt terapeut se Vás snaží vnímat takovou/takového jaká/jaký jste a nesnaží se vás „aplikovat“ jednou univerzální metodou. Naopak, na základě vnímání toho, co se děje teď a tady vám nabídne nejvhodnější přístup (a jde opravdu o nabídku. Je naprosto  běžné říci „Ne, do takovéto techniky se mi nechce“). Někdy se nejvíce hodí čistý rozhovor, jindy výtvarné techniky  a jindy zas práce s tělem či sny.

  • Vycházející z pricipu „teď a tady“

Naprobírá se příliš minulostí ani nestaví vzdušné zámky typu „až“. Gestalt pracuje se skutečností, že možnost jednat a objevovat máme jen v tomto okamžiku.

  • Holistický

Emoce a tělesné projevy jsou součástí našeho života stejně jako naše myšlenky a představy. Často právě v práci s emocemi a tím, jak se cítíme v těle (kde je napětí nebo uvolnění) můžeme oběvit směr, kudy se na naší cestě, vydat.

 …..

Co pro mě znamená psychosomatika?

  • Když duše mluví řečí těla

Člověka vnímám jako celistvou bytost s bio-psycho-socio-spritualními aspekty (podobně jako Světová zdravotnicá organizce). Díky to mu si uvědomuji, že zdroj našich obtíží může ležet, na které koliv z těchto rovin nebo i na několika zároveň. Současně symptomy chápu jako informaci těla o nepovedeném pokusu o uzdravení se a jako volání o pozornost a změnu v našem chování a prožívání. Když tělo nevyslyšíme, přidá na důraznosti.

Cesta kterou nabízím svým klientům vede skrze hlubší porozumění situaci a rozvoj sebe sama.  Někoho bolí záda, protože si toho nakládá moc a potřebuje se naučit říkat „ne“ a být asertivnější. Některé ženy trápí kvasinkové infekce, protože v sobě potlačlují napětí a tak to v nich kvasí a potřebují se naučit zvládat lépe konfliktní situace.

Každý jsme ale jiný, a tak i příběhy a zdroje našich symptomů jsou různé. Ve své praxi jsem tedy daleka tomu, říkat vám, co je příčinou vašich obtíží. Nevím to. Vím ale, jak Vám to pomoci  zjistit a něco s tím udělat.

  • Klasická medicína

Mám veliký respekt ke klasické medicíně. Díky jejímu rozvoji v uplynulých desetiletích se podařilo zachránít živnot či jeho kvalitu velikému množství lídí. Ale současná medicína zapomíná … zapomíná, že člověk není jen diagnóza, že odpověnost za své zdraví drží každý ve svých rukou a že lékař je partnerem a né rodičem či učitelem. Berme si tedy z ní to dobré.