Krátká psychosomatická intervence

Psychosomatika Šumerk

Krátká psychosomatická intervence“ je služba určená pro rodiny a jednotlivce, kteří chtějí porozumět širším souvislostem svých obtíží a nastartovat sebeúzdravný proces. Cílem je uvědomění si významu symptomu v kontextu života klienta a nastavení dalaší terapie. V praxi se jedná o cca 4 – 5 setkání v rozmezí cca 10 týdnů.

První setkání (50 min) je konzultační a jeho cílem je nastavení spolupráce, druhé (90 min) věšinou zahrnuje anamnestickou techniku Časové osy (dle Dr. Chvály a Dr. Trapkové). Následující tři sezení (po 50 min) jsou zaměřená na strávení zjištěného, nastartování sebeúzdravného procesu, společné nastavení terapeutické strategie a jejího optimáního cíle.

Optimální cíl je pro každého jiný – tedy takový, který je pro konkrétního člověka v dané chvíli a životní situaci ten nejlepší dosažitelný. Pro jednoho je reálné usilovat o úplné odstranění potíží, s druhým hledáme způsob, jak se i zdravotními obtížemi žít, co nejnaplněnější život.

„Krátká psychosomatická intervence“ je pro část klientů dostačující a další následnou terapii nepotřebují. S některými dojdeme k podezření, že se nemusí jednat o čistě psychosomatický symptom a doporučuji konzultaci s jejich praktickým lékařem nebo návštěvu dalšího specialisty (klinického psychologa, psychoterapeuta, neurologa, rehabilitačního lékaře, ambulance léčby bolesti, …). Někteří klienty docházejí na další terapii v rámci služby „Terapeutické podpory zdraví“. Jiní docházejí na tereapii a zároveň využívají dalších zdravotnických (rehabilitace, logopedie, ambulance léčby bolesti, homeopatie …) i nezdravotnických služeb (jóga, arteterapie, relaxační cvičení, …). Obecně se osvědčuje multioborová péče často spočívající ve spolupráci s praktickým lékařem – pokud jsou tomu všichni zúčastnění nakloněni.