Jak pracuji

Většina z nás se někdy cítí nespokojeně – ať už ve svém těle, životě, práci, mysli nebo vztazích. Naštěstí, všichni máme schopnost tvořivě se vypořádat s tím, co nám život přináší. Můžeme se ale i dostat do situace, kdy se sami sebe ptáme „Proč zrovna já?“, „Kudy dál?“, „Co mám dělat jinak?“ a hledáme někoho, kdo by naslouchal.

Neodbytné vnitřní otázky, nemoci, stres, nedorozumění, nespokojenost, pochyby a nejistota bývají  impulzem k cestě do vlastního nitra, k cestě seberozvoje a stávání se sebou samým, takovým jaký opravdu jsem.

A tak nás naše obtíže tlačí ke změně způsob žití, prožívání a myšlení. Vedou nás k  přehodnocování vztahů a hodnot. Ponoukají nás naučit se něčemu novému, něco nového pochopit či vyzkoušet. Spolu s tím se vynořuje i tušení, že tato objevitelská cesta nemusí být vždycky úplně příjemná a že z ní možná neexistuje cesta zpět, protože, když už jsem si na něco přišel, tak to nejde jen tak zapomenout. Navíc neexistuje plán ani mapa této cesty. Není nikdo, kdo by věděl a řekl „Teď běž tudy. Tohle je tvůj cíl.“

A přesto nebo možná právě proto tato cesta láká a volá a my už tušíme, že si můžete vybrat, jestli budete přešlapovat na místě a žít ve věčném „až“, chodit v kruzích a opakovat to stejné stále dokola a nebo jestli se vydáme na do lákavého neznáma.

Ve své praxi provázím lidi právě při této vnitřní cestě. Existují různé směry, kudy se můžete vydat. Ten pravý pro vás se začne objevovat na prvních sezeních.

 • Někdo se vydá cestou odhalování příčin a smyslu obtíží.
 • Druhý zjistí, že se potřebuje naučit techniky usnadňující zvládání nepříjemných situací.
 • Další přichází na jediné sezení porovnat si myšlenky, druhý pro dlouhodobé provázení při práci na sobě.
 • Jiný si potřebuje udělat plán a podpořit při jeho uskutečňování.
 • Další třeba přesně ví, co potřebuje a jen váhá, kdy a jak začít.
 • Jindy úlevu přinese uvědomění si a přijetí vlastních limitů a nalezení způsobu, jak s nimi žít.
 • A jindy to může být o tom, nebýt na to sám.

O průběhu terapeutických sezení se dočtete zde.


Metoda práce

Ve své  praxi se opírám o psychosomatické/celostní/holistické chápání člověku a metodicky pak používám prvky Mindfuness, koučovací modality Gestalt přístupu v psychoterapii a psychoterapie zaměřené na tělo.

Psychosomatika

Psychosomatika/celostní/holistický přístup k člověku představuje základní princip mojí práce. Jednoduše řečeno to znamená, že pohodu člověka a kvalitu jeho života neovlivňuje jen naše tělesná kondice ale i rozpoložení mysli, spokojenost ve vztazích a pocit smysluplnosti. Vycházím z bio-psycho-sociálního modelu zdraví. Vím, že naše duše často mluví řečí našeho těla (to co nás trápí na duši, se může objevit jako tělesný příznak/symptom. S tím pak pracuji jako s nepovedeným pokusem o uzdravení sebe sama). Při úvodním sezení využívám metodu Časové osy (dle Dr. Chvály a Dr. Trapkové)

Zároveň vítám poznatky a dovednosti moderní medicíny, která dovede člověku nesmírně ulevit. Výzkumy říkají, že psychosomatická příčina stojí za 30 % obtíží pacientů navštěvujících ordinaci praktického lékaře. Bohužel nelze od dveří říci, které obtíže kterého člověka jsou biologického a které psychosomatického původu, proto vždy považuji za užitečnou mezioborovou spolupráci. Uvedu příklad: vržu-li v noci zubama, je dobré navštívit zubního lékaře, který mi vyrobí „okusovátko“, které si nasadím na spaní na zuby, aby se dál neničily a zároveň pracovat na zvládání vnitřního napětí, které k onomu vrzání vede.

Chcete toho vědět o psychosomatickém přístupu více? Doporučuji stránky České lékařské komory – Společnosti psychosomatické medicíny,  webové stránky Institutu pro psychoterapii a psychosomatiku. Pokud hledáte intenzivnější psychosomatickou péči podívejte se na Psychoterapeutické oddělení Léčebny ve Šemberku a Psychosomatickou kliniku.

Techniky práce s tělem

Je-li to vhodné a stojí-li o to klient, učím některým jógovým a relaxačním technikám (např. Jacobsonova progresivní svalová relaxace) a technikám pro uvědomění si toho, co se děje v těle (body scan, focusing) a jak se zklidnit pomocí uvědomnění si opory těla (grouding) nebo pomocí dechu (dýchání do trojúhelníku/čtverce).

Gestalt přístup

Gestalt je psychoterapeutický směr, na sezeních využívám jeho koučovací nástroje a vycházím z jeho filozofie, která rezonuje s mým přístupem k životu. To znamená, že se snažím přijímat lidi takové, jací jsou, být partnerem a vytvářet bezpečné a podnětné prostředí pro naši spolupráci.

Nepoučuji a nehodnotím, ale naslouchám a nabízím dialog a podněty (drobná fyzická cičení, přehrávky, výtvarné techniky, …), jejichž cílem je prohloubit a rozšířit vaše uvědomění si sebe sama, své situace a možností a podpořit vás v tvořivém řešení vaší situace. Veškeré emoce, které se objeví včetně naštvání a odporu ke změně či ke mě chápu jako důležité prvky tohoto procesu, které často ukazují  směr cesty. Pokud chcete vědět víc o Gestalt příspupu podívejte se například na stránky Institutu pro výcvik v Gestalt terapii.

Mindfulness

Mindfulness (Všímavost) používám jako techniku, která člověka vede k laskavému přístupu k sobě samému. Je založená na všímání si svého dechu, myšlenek, prožitků a počitků v těle, což člověku umožňuje včas si všimnout, co se s ním teď a tady děje (je mu smutno, cítí napětí, naštvání, první příznaky stresu, …) a tím získat možnost rozhodnout se o svojí reakci a neuvíznout ve spirále zhrošujícího se stresu (být ve stresu z toho, že jsem ve stresu), sebeobviňování nebo prohlubování symptomů. Více o Mindfuness se dočtete např. v knize Všímavost – jak najít klid v uspěchaném světě od Dr. M. Williams a Dr. D. Penmana nebo na stránce Sítě pro výzkum a praxi Mindfuness Masarykovy univerzity.


Chcete si domluvit schůzku? Nebo se na něco zeptat? Váháte? Zavolejte, nezávazně to probereme.

Mgr. et Mgr. Eva Bendová (Bucharová) – terapeut / Psychosomatika a zvládání stresu

 • Zavolejte mi na číslo 723 831 441.
 • Zastihnete mě ve všední dny mezi 9.00 až 17.00.
 • Pokud vám nebudu moci zvednout telefon, tak vám zavolám zpět.
 • Od 1. 2. 2023 je cena 700 Kč za 50 minut.
 • Působím ve Velkých Losinách, v Šumperku a on-line.
 • Více informací o tom, co můžete očekávat od našich setkání naleznete zde.