Průběh konzultací

Každého člověka chápu jako celistvou osobnost, která má schopnost plně žít a utvářet svůj život. Se symptomy (jak fyzickými tak třeba na úrovni vztahů) pracuji jako s informacemi o nepovedeném pokusu o uzdravení se nebo vyřešení dané situace (více zde). Jelikož jste vyjimečným člověkem i význam Vašich symptomů je osobitý. Proto jsem ve své praxi daleka dávat rady ve stylu „máte kašel, to znamená, že v sobě dusíte vztek“. Každý symptom může u každého z nás znamenat něco úplně jiného.

Cesta, kterou Vám nabízím, vede skrze hlubší porozumění situaci a rozvoj sebe sama. To znamená, že Vám pomohu porozumět příčinám vašich obtíží a tomu, co potřebujete změnit nebo se naučit. Provedu Vás při rozvíjení vašich schopností v dané oblasti, aby vaše duše už nemusela volat o pozornost skrze symptomy.

Konzultace/sezení/terapie mají podobu rozhovoru, který podle potřeby klienta doplňuji o droblné techniky práce s tělem a výtvarné techniky. Vždy se Vás ale předem zeptám na souhlas. Můj přístup vychází z Gestalt psychoterapie.

Na setkání se nepotřebujete nikterak připravovat předem ani sebou nosit nějaké speciální vybavení nebo oblečení. Zachování mlčenlivosti je pro mě samozřejmostí. Nepoužívám zádnou přístrojovou techniku ani neprodávám doplňky stravy.

Jak takový rozhovor může vypadat? Každý jinak. Třeba takto.


CHCETE SE OBJEDNAT?

Zavolejte mi na číslo 723 831 441.  Zastihnete mne v pracovní dny od 9.00 do 18.00. Pokud Vám telefon nemohu vzít, zavolám Vám zpět.

Pracuji v Brně. V současné době jsem na mateřské dovolené, a tak své služby neposkytuji. Děkuji za pochopení.